1. Ana Sayfa
 2. Otizm Spektrum Bozukluğu
 3. Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi

Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi

featured

İnsan bilmediği şeyden korkar veya insan bilmediği şeyin düşmanıdır. İki türlü bilinmeyene karşı insanın yaklaşımı verilmiş, bence bu yüzden insanlar Otizmli bireylere karşı ön yargılılar. Bende bu yüzden, bir özel eğitim öğretmeni olarak, bazı ön yargıları kırmak adına Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi adlı bu yazıyı hazırlayıp, tanışma için ilk adımı atıyorum. Umarız ki taraflar için faydalı bir uğraş olur.

Otizm olarak anılan, Otizm Spektrum Bozukluğu, OSB olarak kısaltılır genelde. Bu sebeple bu yazıda ya da başka bir kaynakta bu üçünden birine denk gelirseniz, aklınızda olsun.

Otizm Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal alanda farklı derecelerde bozulma, iletişim ve davranış alanlarında sorunlar, bilişsel gelişmede gecikme ile seyreden heterojen bir nörolojik bozukluktur (APA, 2013)

Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) belirtileri erken çocukluk döneminde gözükmeye başlamakta ve yaşam boyu devam etmektedir. Genel olarak ciddi düzeyde sosyal beceri eksiklikleri, süreğen anlamsız hareket ve davranışlar döngüsü, konuşmada gecikme ve dikkat eksikliği gibi özellikler gösterirler. Ayrıca bu bireylerde sosyal ilişkilerde de eksiklikler mevcut olup, bu bireylerde genel olarak bağlanma arayışı gözlemlenmemektedir. Ayrıca bu bireyler yalnızlıktan ve yalnız kalmaktan memnun, ilgi çekmek amaçlı iletişim kurmayan, ailelerini önemsemeyen, nadir olarak göz teması kuran kişilerdir.

 • Sosyal Beceri Eksiklikleri
 • Tekrarlayan anlamsız hareket ve davranışlar
 • Geç konuşma
 • Dikkat eksikliği
 • Sosyal ilişkilerde eksiklikler
 • Bağlanma arayışı yoktur
 • Yalnızlığı sever
 • İlgi çekme amacı olmayan
 • Ailelerini önemsemeyen
 • Nadir göz teması kurar gibi özellikleri vardır.

Yaygınlık | Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi

Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi
Otizm Spektrum Bozukluğu Hakkında Bilgi

OSB Dünya üzerinde dil, din, ırk gibi ayrımlar yapmadan her bireye eşit oranda istatistiksel olarak tehdit etmektedir. Önemli farklılık cinsiyet ayrımıdır, erkeklerde kızlara nazaran daha çok rastlanılır.

 • 2018 verilerine göre her 37 erkek çocuğun 1’inde OSB’ye rastlanılmaktadır.
 • 2018 verilerine göre her 151 kız çocuğunun 1’inde OSB’ye raslanılmaktadır.
 • Erkek çocuklarda kızlara oranla 4 kat fazla bulunma ihtimali vardır.
 • OSB tanısı genelde 4 yaşından sonra gerçekleşiyor, halbuki 2 yaşın başlarından itibaren tanılanabilir.
 • Otizmli bireylerin %31’i zihinsel yetersizliğe sahiptir, ortalama IQ seviyeleri 70’in altındadır.
 • Otizm tüm etnik grupları ve sosyo-ekonimik durumları etkiler.
 • OSB’nin tıbbi bir tanısı yoktur.
 • Erken çocukluk müdahalesi iyi bir gelecek ve gelişim için en iyi yöntemdir.

Otizm Tanı Geçmişi

OSB için tanı kriterlerinde genelde Amerikan Psikiyatri Derneğinin görüşleri dikkate alınır. Bu görüşlerde şu an güncel olan DSM-V olup, bir öncesinde DSM-IV‘de yer alan şu otizm tanısal kriterleri;

 • Otizm
 • Asperger Sendromu
 • Atipik Otizm
 • Çocukluk dezentegratif bozukluğu
 • Rett sendromu

olmak üzere beş kategori yerine, kategorize edilmemiş ve farklı ciddiyetlerine göre seviyenlendirilmiş OSB olarak tanımlanmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Sebepleri | Özel Eğitim

OSB hakkında sürekli araştırmalar yapılmakta olup, buna rağmen kesin bir sebebi bulunamamıştır. Lakin ağırlık genetik faktörlerden yanadır. Bu sebeple aşağıda verilen bilgiler kesin gerçekleri değil; olası sebepleri içermektedir.

 • OSB kesin olmamakla beraber genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır.
 • Yaşlı ebeveynlerin doğan çocuklarının otizmli olma ihtimali daha fazladır.
 • Hali hazırda OSB’li çocuğu bulunan ailelerin, %2 ila 18 arasında bir oranla tekrar otizmli çocuk sahibi olma ihtimalleri vardır.
 • Tek yumurta ikizlerinin birinde Otizm varsa diğerinde %36~95 otizm bulunur.
 • Çift yumurta ikizlerinin birinde OSB varsa diğerinde %32 civarında otizm bulunur.

Otizmin sebepleri arasında çocukluk aşılarının da olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia kimileri tarafından savunulurken, kimileri kesinlikle reddetmektedir. Bu taraflar doktorlar ve akademisyenlerdir. Hali hazırda literatürde aşıların otizme sebep olduğu işlenmemiştir.

Konuyla alakalı bilgi için APA incelenebilir.
Bu yazı Özel Eğitim kategorisi için zFatihKaya.com tarafından hazırlanmıştır.

 

 

 

 

Mucize doktor dizisi sayesidne otizm daha bilinir oldu. Umarız güzel bir değişimdir bu.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Eski bir öğretim elemanı, mevcut bir öğretmen. Fizik, Özel Eğitim, İşletme ve Adalet mezunuyum ayrıca Tez Aşamasında bırakmak zorunda kaldığım bir lisans üstü eğitimim var. Mining, 3d yazıcı, yazılım vb ihtiyaçlar noktasında danış ve yardım noktasıyım.

Yorum Yap