cropped-Özel-Eğitim-Kısaltmaları.png

Özel Eğitim bilimsel bir alan olması sebebiyle, her alan gibi bazı kısaltmalara sahiptir. Kullanılan bu Özel Eğitim Kısaltmaları için buradan sizlerle sözlük formatına yakın bir şekilde paylaşıp, bilgi edinmenizi ya da okuduğunuz bir yazıyı daha rahat anlamanızı sağlamak istiyoruz, umarız ki faydalı olur.

Burada verilen kısaltmaların hepsinin sadece özel eğitim ile alakalı olmadığını belirtmek gerekir, zira bazı makaleleri ya da yazıları okurken sadece özel eğitim yok; kültür babında da kısaltmalar kullanıyor.

Özel Eğitim Kısaltmalarını ileride kısaltmalara göre alfabetik sıraya dizmeyi planlıyor olsam da şu an biraz rastgele listeleyeceğim.
Listeleme yapılırken kısaltmalar var ise gerçeği, sonrasında ise Türkçe hali verilecektir.

APA = Amerikan Pediatri Akademisi
ASD = Autism Spektrum Disorder (İngilizce OSB)
ADI = Autism Diagnotistic Interview – Otizm Tanılama Görüşmesi
ADI-R = Autism Diagnostic Interview-Revised – Otizm Tanılama Görüşmesi – Gözden Geçirilmiş
ADDM-NET = Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network
Otizm ve gelişimsel Bozuklukları İzleme Ağı
ADOS = Autism Diagnostic Observation Schedule – Otizm Tanı Gözlem Ölçeği

BEP = Bireyselleştirilmiş Eğitim Plana – Özel Eğitimde İstistanai Durumlar Hariç Her Öğrenci İçin Hazırlanır
BÖP = Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı
BAHP = Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı
BGR = Bireysel Gelişim Raporu

CHAT = Checklist for Autism in Toddlers
Erkek çocukluk dönemi Otizm Tarama Ölçeği
CDC = Centers for Disease Control and Prevention
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
CSBS DP = Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile
İletişim ve Sembolik Davranış Sklası Gelişimsel Profili

DSM = The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı
DKG = Dil ve Konuşma Güçlüğü
DEHB = Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

EEG = Elektroensefalognafi
ESAT = Early Screening for Autistic Traits
Otistik Özellikler İçin Erken Tarama
EDİF = Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu
EDF = Eğitsel Değerlendirme Formu

M-CHAT = Modified Checklist for Autism in Toddlers
Değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği
M-CHAT/F = Modified Checklist for Autism in Toddlers – Follow Up Interview – Değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği – Takip Görüşmesi
MEB = Milli Eğitim Bakanlığı

OSB = Otizm Spektrum Bozukluğu

ÖÖG = Özgül Öğrenme Güçlüğü

PPD-NOS = Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified
Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk
PDDST = Pervasive Developmental Disorders Screening Tests – Stage I ve II
Başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk tarama testleri – Seviye I ve II

RAM = Rehberlik ve Araştırma Merkezi

TIDOS = Three – item Direct Observation Screen
Üç maddelik direk görsel tarama
TZK = Tam Zamanlı Kaynaştırma

WHO = Dünya Sağlık Örgütü

YGB = Yaygın Gelişimsel Bozukluk

ZY = Zihinsel Yetersizlik
HDZY = Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
ODZY = Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
ADZY = Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
ÇADZY = Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik

Neden Özel Eğitim Kısaltmaları

Google üzerinden bu aramayı gerçekleştirir iseniz, ciddi ölçüde ve kapsayıcı bir kaynak olmadığını görürsünüz. Bu sebeple, ileride de bize kaynak olması adına, bu şekilde bir özel eğitim kısaltmaları sayfası oluşturmayı uygun gördük.

Bu sayfa aynı zamanda Özel Eğitim kategorimizi güçlendirmek adına yazılmıştır.

Yorum Yap